Thursday, September 2, 2010

Fikh Khamsah pembuka minda para dai'e

Salam Pertemuan,


Syukur ke hadrat Ilahi,kita ditemukan lagi untuk sesi pengembangan minda yang lebih selesa,untuk tulisan kali ini,saya akan menerangkan beberapa aktiviti yang baru sahaja selesai dari Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir(BKSAM) selaku pentadbir pengurusan kami selain hal ehwal pelajar(Pegawai HEP) untuk mengurus keperluan kami di Mesir.

Satu kelab yang baru lahir dari idea baru kawan-kawan disini adalah kelab dai’e.Kelan dai’e adalah satu kelab yang sangat memberi kesan yang terbaik pada penuntut baru dan lama di mesir ini.Aktiviti baru-baru ini amnya sangat menumpukan kepada aspek kecemerlangan minda yang merujuk kepada skop ‘Fikh Khamsah(5)’.Fikh khamsah ini sebenarnya perlu ada bagi pengisian semua pendakwah,fikh khamsah juga membantu bagi merealisasikan usaha dakwah yang kini dilihat mencabar dalam berdepan dengan dunia moden yang sungguh menyeramkan.

Fikh Khamsah : 1)Fikh nusus, maqasid
2) Fikh waqi,ikhtilaf
3) Fikh muwazanat
4) Fikh awlawiyat
5) Fikh taghir

Pelbagai nama juga dimuatkan dalam fikh khamsah antara yang lain adalah Fikh sunan al-kauniah dan sebagainya.Segala yang dititipkan ini adalah perkara baru yang diperincikan semula bagi memenuhi ruang permasalahan yang datang dengan kerapnya.Bagi menjamin keselamatan para da’ie khususnya ianya dirangka dan perlu diperhati dengan penuh teliti.

Seorang tokoh dari Iraq Muhammad Ahmad Al-Rashid dahulu pernah membicarakan kitab Syeikh Yusof Alqrdawi sebagi kos studinya.Beliau menjadikan tajuk perbincangan qardawi sebagai pelengkap perbahasannya.Menurut al-Rashid,Yusof qardawi seorang pelopor metode wasatiah(sederhana) di dalam bidang hokum.Bukan sekadar kemampuan dalam mengistinbatkan hokum malah al-qardawi juga mengambil kira unsur luaran dan perubahan di dalam mengeluarkan sesuatu fatwa dan ijtihad baru.

Sekadar pengenalan awal mengenai Fikh khamsah ini ataupun secara mesranya fikh yang lima ini sangat-sangat membantu kawan-kawan dalam menilai sesi kehidupan kita syang sering berubah mengikut suasana dan angin kemodenan.Apa yang perlu bagi kita sebagai penuntut ilmu adalah mengkaji secara terperinci agar kita mudah merealisasikan modal jati diri untuk ummah.Mungkin selepas ini sahabat juga boleh meniliti apa sebenarnya fikh khamsah ini,dan boleh menjadikan sebagai topik khas perbahasan di kampus kawa-kawan. Wasalam

Muhammad Amirul Amin,

No comments:

Post a Comment