Friday, February 12, 2010

Bonus mingguan: Masalah FEKAHPERGAULAN BEBAS ADALAH HARAM

Di antara jalan-jalan yang diharamkan Islam ialah: Bersendirian dengan
seorang perempuan lain. Yang dimaksud perempuan lain, iaitu: bukan
isteri, bukan salah satu kerabat yang haram dikahwin untuk
selama-lamanya, seperti ibu, saudara, dan sebagainya.

Ini bukan bererti menghilangkan kepercayaan kedua belah pihak atau salah
satunya, tetapi demi menjaga kedua insan tersebut dari perasaan-perasaan
yang tidak baik yang biasa bergelora dalam hati ketika bertemunya dua
jenis itu, tanpa ada orang ketiganya.

Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda sebagai berikut:

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali
dia bersendirian dengan seorang perempuan yang tidak bersama mahramnya,
karena yang ketiganya ialah syaitan." (Riwayat Ahmad)

"Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu menyendiri dengan
seorang perempuan, kecuali bersama mahramnya. "

Imam Qurthubi dalam menafsiri firman Allah swt yang berkenaan dengan
isteri-isteri Nabi, iaitu yang tersebut dalam surah al-Ahzab ayat 53,
yang ertinya: "Apabila kamu minta sesuatu (makanan) kepada mereka
(isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari balik tabir. Karena yang
demikian itu lebih dapat membersihkan hati-hati kamu dan hati-hati mereka
itu," mengatakan: maksudnya perasaan-perasaan yang timbul dari orang
laki-laki terhadap orang perempuan, dan perasaan-perasaan perempuan
terhadap laki-laki. Yakni cara seperti itu lebih ampoh untuk meniadakan
perasaan perasaan bimbang dan lebih dapat menjauhkan dari tuduhan yang
bukan-bukan dan lebih positif untuk melindungi keluarga.

Ini bererti, bahwa manusia tidak boleh percaya pada diri sendiri dalam
hubungannya dengan masalah bersendirian dengan seorang perempuan yang
tidak halal baginya. Oleh karena itu menjauhi hal tersebut akan lebIh
baik dan lebih dapat melindungi serta lebih sempurna penjagaannya.

[Halal & Haram Dalam Islam by Sheikh Yusuf Qardhawi]

No comments:

Post a Comment